Svätosť a večný život

Autor: Ing. Renáta Šimková

"Vôľa môjho Otca je, aby každý, kto verí v Syna, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň," hovorí Pán.
V týchto dňoch sa viac zaoberáme svätosťou, témou smrti a zomierania. Včera sme oslavovali tých, ktorí hľadia na Božiu tvár, oslavujú a velebia Boha v nebi. Aká je svätosť človeka dnešných dní? Pre mnohých z nás sa zdá, že svätosť je nedosiahnuteľná. Je to však možné a každý kto raz v živote zakúsil opravdivú Božiu lásku, netúži už po ničom inom, len žiť v Božej prítomnosti. 
Svätý je ten, kto je chudobný v duchu i v srdci.
Svätý je ten, kto smúti.
Svätý je ten, kto je tichý srdcom.
Svätý je ten, kto je spravodlivý.
Svätý je ten, kto je milosrdný.
Svätý je ten, kto je čistý.
Svätý je ten, kto je pokojamilovný.
Svätý je ten, kto je prenasledovaný pre spravodlivosť. 


Poznáš ľudí, ktorí nosia túto magnu chartu vo svojom srdci? Nemyslím ľudí, ktorí všetkých osem blahoslavenstiev perfektne žijú. Takí medzi nami nie sú. Myslím na ľudí, ktorí sa o ich žitie snažia. Takí sú. Nechcel by si medzi nich patriť aj ty?
Dnes si pripomíname tých, ktorí sa očisťujú v očistci, aby mohli predstúpiť pred Boha. Môžeme im pomôcť splnením Cirkvou stanovených odpustkov. Na tých, ktorí nám chýbajú, spomeňme si modlitbou, návštevou cintorína a zapálením sviece.
V deň, keď si spomíname na našich drahých zosnulých, spomeňme si aj na zomrelé nenarodené deti a zjednoťme sa v úmysle za ochranu života. Svoje modlitby môžeme predniesť pred nemocnicami, pri kríži a na iných vhodných miestach. Tiež si môžeme zakúpiť sviečku za nenarodené deti a môžeme ju umiestniť v oknách domovov.

Pane, prosíme Ťa, pomáhaj nám otvárať sa pre svätosť.
Pane, ďakujeme Ti, že pripravuješ miesto v nebi aj pre nás.

Zo života školy...

ib_p042_0_10.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS