Zber nefunkčných mobilov

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Vážení rodičia, starí rodičia, sympatickí sympatizanti.

Naša škola v spolupráci s nemenovaným mobilným operátorom organizuje zbierku nefunkčných, nepotrebných - či inak nevyhovujúcich mobilov. Na vrátnici školy ich môžete Vy alebo vaše deti odovzdať do označenej zbernej nádoby...

Za ekologickú likvidáciu týchto zariadení a za podporu školy Vám vopred ďakujeme...

Zber potrvá do 20.11.2017. 

Zo života školy...

ib_p040_0_9.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS