KORČUĽOVANIE

Autor: Mgr. Pavol Blasbalg

V sobotu 28. októbra naša škola organizuje v novej hale zimného štadióna korčuľovanie pre žiakov, rodičov a priateľov našej školy. Žiakov prvého stupňa očakávame v sprievode zodpovednej osoby. Stretneme sa od 16:15 do 17:15. VSTUPNÉ: 1€

Tešíme sa na Vás.

Zo života školy...

ib_p047_0_12.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS