Zamyslenie z tretej októbrovej nedele

Autor: Ing. Renáta Šimková

Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.
Milé deti, ostatné týždne nás Pán volal do vinice. Včera nás však pozval na hostinu Božej lásky. Iste ste už v rukách držali nejakú obálku, v ktorej bola pozvánka. Niekto z rodiny vás pozýva na rodinnú slávnosť. Znenie môže byť však aj takéto: 
Drahí naši, chceli by sme vám oznámiť, že od soboty 21.októbra už budeme navždy svoji. Požehnanie prijmeme v kostole o 15. hodine. 
Tešíme sa na vás na spoločnej svadobnej hostine Vaši Katka a Juraj.
Keby ste dostali pozvánku s týmto znením, čo by ste urobili? Prijali pozvanie, nachystali si slávnostné šaty, kúpili by ste darček a tešili by ste sa na svadobnú hostinu. 
Každú nedeľu nás takto pozýva na svadobnú hostinu nebeský Kráľ Ježiš Kristus. Hoci na jeho hostine nič nechýba, predsa účasť pozvaných nie je kompletná.

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: 
„Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich

sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.
Znova poslal iných sluhov s odkazom: 
„Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!“ 
Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.
Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.
Potom povedal svojim sluhom: 
„Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.“
Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.
Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: 
„Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?“
Tu kráľ povedal sluhom: 
„Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“
Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.

Pán veľkú svadbu chystá a všetko zaplatí, pozvaní sú na ňu všetci bohatí.
Veď sluha Otcov volá, tak čujte Pánov hlas, chodí koldokola, no nikto nemá čas.
Len múdri ľudia majú srdcia zažaté, Pánovi v ústrety idú. 
Aj Boháč kúpil voly a má ich vyskúšať, iný v šírom poli zas pšenicu má žať.
A tretí sa dnes žení pre lásku jedinú, nie je pripravený na tú hostinu.
Keď bohatí sú tejto hostiny nehodní, pozvaní sú na ňu všetci chudobní. 
Nech prinesú si srdce len jemu podobné, vieru nádej, lásku, rúcho svadobné.
Len múdri ľudia majú srdcia zažaté, Pánovi v ústrety idú.

Pane Ježišu, prosíme Ťa, vypočuj naše prosby a daj, aby sme aj my mali účasť na hostine v nebeskom kráľovstve.
Pane, ďakujeme Ti, že nám dávaš silu pokoja, radosti a lásky.

Aj teraz ťa Boh pozýva na hostinu. Je na tebe ako prijmeš Jeho pozvanie na spoločnú rannú modlitbu. Vyjadri svojím správaním a úprimnou modlitbou radostnú vďaku za pozvanie.

Zo života školy...

home_1_22.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS