Zamyslenie z druhej októbrovej relácie

Autor: Ing. Renáta Šimková

"Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo," hovorí Pán.
Deti, iste nie je pre vás ťažké teraz na jeseň predstaviť si vinohrad, zástupy sadeníc viniča a na nich strapce postupne dozrievajúceho hrozna – bieleho, červeného až temer do čierno-fialového sfarbenia. Sladučkého a šťavnatého.

Istý hospodár vysadil vinicu, potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V čase oberačky poslal sluhov, aby prevzali podiel úrody. Tých však vinohradníci pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Tak sa to zopakovalo ešte raz. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: 
„K môjmu synovi budú mať úctu.“
Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: 
„To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!“
Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.
„Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ 
Odpovedali mu:
„Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas

odovzdávať úrodu.“
Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: 
„Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.“
Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Koreň viniča - to je základ, z neho vyrastajú nové a nové výhonky. Pre nás je to Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. To je základ našej viery. Z koreňa vyrastáme v Ježišovej láske. myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami. Vtedy nebudeme plánkami, ale Ježišovými ratolesťami.
Mňa osobne v piatok na začiatku svätej omše veľmi potešilo, že mnohí z vás si uvedomili, že sme v Božom chráme a pred začiatkom svätej omše máme zotrvať do príchodu kňaza v tichosti. Je to milostivý čas a Boh pokoja osvieži svoje ratolesti. Tým, ktorým sa to nepodarilo, verím, že nabudúce sa k nám s radosťou pridajú.

V Rajeckej Lesnej otec biskup zasvätil Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Naši piataci sa tam v stredu vyberú na ročníkovú púť, budú vyprosovať potrebné milosti pre seba samých, pre žiakov a zamestnancov našej školy. V piatok 13.októbra vrcholí okrúhla storočnica udalostí vo Fatime, ktoré významne ovplyvnili celý svet. Panna Mária sa zjavovala malým pastierikom a odovzdávala posolstvá. 
Pane Ježišu, prosíme Ťa, posilňuj nás, aby sme dokázali byť vo vinici živými ratolesťami. 
Pane, ďakujeme Ti za zdravý koreň viniča ako základ viery Abraháma, Izáka a Jakuba.

Zo života školy...

ib_p040_0_13.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS