Duchovná obnova deviatakov

Autor: Mgr. Jana Sedliaková

4.-5. októbra sme mali našu deviatackú duchovnú obnovu v Oščadnici. Boli sme takí odhodlaní tam dôjsť, že sme zastavili idúci vlak, aby sme mohli vystúpiť, bežali na autobus, ktorý sme, žiaľ, nedobehli, a prešli 4 kilometre, len aby sme mohli absolvovať zaujímavý program, ktorý si pre nás pripravil náš pán kaplán. Spoločne sme pri viacerých aktivitách uvažovali o rôznych témach, ktoré sa nás teraz dotýkajú – vzťah s Bohom, s rodičmi, so spolužiakmi, naše predstavy o partnerských vzťahoch, o budúcnosti, o dôvere... Mnohí využili možnosť prijať sviatosť zmierenia alebo možnosť osobného rozhovoru s pánom kaplánom. Večer bol výnimočný a neopakovateľný – za splnu mesiaca sme spoločne vyšli na kalváriu a hore v kaplnke sme mali svätú omšu, na ktorej sme boli len my. Prosili

sme o požehnanie a veľa síl do tohto školského roku, modlili sme sa za správne rozhodnutia, za nás, za našich blízkych... Povzbudení na duchu sme ešte posilnili aj telo – vonku (nevadí, že potme) sme si zacvičili na ihrisku a na neďalekej lúke. Po návrate do nášho penziónu sme do neskorých večerných (alebo presnejšie povedané do skorých ranných) hodín „stmeľovali“ náš deviatacký kolektív. Ráno sme ešte podebatovali pri raňajkách, zbalili sme sa a vyrazili domov a tiež v ústrety našej budúcnosti... :-)

Fotogalériu si môžete pozrieť tu.

Zo života školy...

home_1_38.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS