Pasovanie prváčikov za Zaymusákov v ŠKD

Autor: Veronika Humajová

Dňa 22.9.2017 sa uskutočnilo PASOVANIE PRVÁKOV za členov ŠKD. Počas prvých dní v Školskom klube boli ostro sledovaní v školskej jedálni, v triedach, na chodbách aj na školskom ihrisku, či si správne osvojili pravidlá Školského klubu. Počas pasovania ukázali v športových disciplínach, že majú dostatok energie na plnenie skutkov, ktoré v slávnostnom sľube prisľúbili. Na záver boli pasovaní mečom, aby boli čestní ako dávni rytieri, prijali medailu, aby boli vytrvalí ako úspešní športovci, a tiež dostali sladkú odmenu, aby boli usilovní ako včielky.

Fotoalbum si môžete pozrieť tu.

Zo života školy...

ib_p026_1_10.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS