Zamyslenie z tretej septembrovej rozhlasovej relácie

Autor: Ing. Renáta Šimková
Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám Tvojho Syna.
Súčasťou prijatia žiakov do školy je pravidlo rešpektovania princípov cirkevnej školy a výchova v duchu Desatora. Jednoducho povedané slúžiť Bohu. Nehodnotí sa čas deväťročnej dochádzky, ani výkon v známkach. Aj my, učitelia, máme jasné poslanie v cirkevnej škole. Boh sa nás nepýta na odbornosť, osobnú zdatnosť ani kariérny rast. On v nás kriesi záujem spolupracovať s Božou ponukou na svojej spáse. Hodnotí sa viera, nádej, láska – dobrota srdca. Je to On, kto nám potvrdzuje našu pracovnú zmluvu, garantujúc nebo. Je na nás samých, ako mu dovolíme pracovať pre nás. My sme jeho vinicou. Nás povoláva. Jedného skôr, druhého neskôr.
Hospodár vyšiel skoro ráno najať robotníkov do vinice a zjednal sa na denári za deň. Potom vyšiel ešte o deviatej, okolo dvanástej, o tretej popoludní a urobil podobne.
Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi:
„Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!“
Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára:
„Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.“
Ale on jednému z nich odpovedal:
„Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?“
Tak budú poslední prvými a prví poslednými.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, otvor naše srdce, aby sme s radosťou pracovali pre Teba.
Pane Ježišu, prosíme za seba samých, zbav nás duchovnej lenivosti a ľahostajnosti a daj nám silu konať dobré skutky.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, požehnaj našich učiteľov na duchovnej obnove, aby boli horlivými pracovníkmi v Tvojej vinici.
Pane, ďakujeme Ti, za mučeníka Titusa Zemana, ktorý navždy dosvedčil, Kristus je Kráľ.
Skôr, ako sa skloníme k spoločnej modlitbe Zdravas Mária, nedá mi nespomenúť včerajší nádherný výkon nášho rodáka, bývalého žiaka Cirkevnej základnej školy svätého Cyrila a Metoda v Žiline Petra Sagana. Stal sa majstrom sveta v cestnej cyklistike tretíkrát po sebe. Prepísal históriu cyklistického sveta, je to obrovský životný úspech, veľkolepá reprezentácia krajiny a predovšetkým svedectvo hlbokej viery. Jeho otec bol ráno pred pretekmi v kostole, prosil za svojich synov Petra a Juraja, osobitne ich zveril pod ochranu Panny Márie. Už roky im udeľuje otcovské požehnanie v podobe kríža na čelo. Je to pre nás praktické svedectvo viery. Ďakujeme Bohu za tieto jedinečné chvíle radosti.

Zo života školy...

ib_p026_1_17.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS