Zamyslenie z druhej septembrovej rozhlasovej relácie

Autor: Ing. Renáta Šimková

Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Minulý týždeň sme si hovorili o napomínaní. Dnes sa zastavíme pri slove odpúšťanie. Hnev a nenávisť sú odporné, len hriešnik sa ich pridŕža. Kto sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachová jeho hriechy v pamäti. Odpusť krivdu svojmu blížnemu; potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy. To je len časť slov včerajšieho prvého čítania zo Sirachovcovej knihy. 

Žalm pokračoval: Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy, on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa ovenčí milosrdenstvom a milosťou.

List Rimanom  pokračoval: Či žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.

V Evanjeliu sa Peter pýta Ježiša: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

 

Po týchto všetkých slovách si môžeme povedať fúúúha, to je náročné. Moc odpustenia zobrazuje životný príbeh svätého Františka z Assisi. Príbeh v knihe Zrkadlo dokonalosti hovorí, že jedného dňa František stretol známeho bedára, ktorý vyzeral utrápený, a spýtal sa ho: "Bratku, čo ťa trápi?" Muž sa začal okamžite sťažovať na svojho pána, hovoriac: "Vďaka svojmu pánovi, nech ho Boh skára, nemám sa dobre, mám len samé nešťastie. Vzal mi všetko, čo mám." Františka naplnil súcit k tomu mužovi a povedal: "Braček, odpusť svojmu pánovi pre Božiu lásku a zachráň si dušu; možno ti vráti všetko, čo ti zobral. Inak by si neprišiel nielen o svoj majetok, ale aj o svoju dušu." No muž odpovedal: "Nemôžem mu úplne odpustiť, dokiaľ mi nevráti to, čo mi vzal." František odvetil: "Pozri, dám ti tento plášť; prosím ťa, odpusť svojmu pánovi pre Božiu lásku." Táto láskavosť obmäkčila srdce muža a odpustil svojmu pánovi. Okamžite ho zaplavila radosť. 

Aj my môžeme byť strojcami pokoja a sprostredkovateľmi Božej milosti ako svätý František.  Požehnávanie a modlitba za tých, ktorí nám ublížili, v nás uvoľňuje lásku, akou miluje Boh. Božia milosť má moc zmeniť nielen nás, ale aj tých, čo nám ublížili.

Pane Ježišu,  prosíme Ťa, daj nám silu požehnávať a modliť sa za tých, ktorí nám ublížili. Pane, prosíme za seba samých, daj, aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Pane, ďakujeme Ti  za milosť, ktorá má moc meniť nás, aj tých, ktorí nám ublížili.

 

 

Zo života školy...

ib_p041_0_21.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS