Zamyslenie z prvej septembrovej rozhlasovej relácie

Autor: Ing. Renáta Šimková

V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Opäť tu máme pondelkové ráno, čas na spoločné duchovné okienko, zamyslenie a modlitbu. Prvý septembrový týždeň máme za sebou. Bol bohatý na udalosti. Slávnostné otvorenie školského roka, deň tried, účelové cvičenie pre ročníky 5.-9. A už aj  prvé hodiny podľa rozvrhu. V piatok 8. septembra bol sviatok narodenia Panny Márie. V utorok budeme sláviť meno Mária a v piatok 15. septembra celonárodný sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. Pripravujeme sa na blahorečenie saleziána Titusa Zemana, ktoré bude 30. septembra. Okrem týchto udalosti sme počas niekoľkých hodín prebrali školský poriadok. Povedali sme si pravidlá, povinnosti i práva žiaka. Počas celého školského roka sa budeme snažiť správať tak, ako sa na kresťanov patrí. Vo včerajšom evanjeliu odzneli slová, ktoré nám môžu pomôcť pri riešení problémových situácií. Vám žiakom i nám učiteľom.

 

Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

Keď budeme napomínať, robme to s láskou a pokojom. Napomínajme sa vzájomne, pomáha nám to v osobnom duchovnom raste.

K tomu nám budú pomáhať aj kresťanské čnosti. Sú Božské  a kardinálne. Božské čnosti sú: viera, nádej, láska. Kardinálne zasa múdrosť, rozvážnosť, prezieravosť, spravodlivosť, statočnosť, miernosť. S pomocou týchto darov sa môže každý z nás meniť. Nech nám pomáha náš Pán. 

Pane Ježišu,  prosíme Ťa, daj nám silu vnútorne rásť za pomoci poznávania čností, počúvať Tvoje slovo a ohlasovať Tvoje veľké skutky.

Pane, prosíme za seba samých, našich rodičov a učiteľov, daj, aby sme sa navzájom napomínali a zachovávali Tvoje prikázania.

Pane, ďakujeme Ti  za požehnaný čas prázdnin.

 „Oroduj za nás, Matka sedembolestná Panna Mária, aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových."

 

 

Zo života školy...

ib_p046_1_19.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS