Slávnostné otvorenie šk. r. 2017-18

Autor: Tuti Halajová

Školský dvor 4. septembra opäť ožil a zaplnil sa známymi i celkom novými tvárami. Spoločne sme otvorili nový školský rok. Pre niektorých ten prvý a pre iných, naopak, ten posledný. Čo nám prinesie? Odpoveď na túto otázku budeme poznať až v júni, ale dovtedy máme ešte veľa času. Veríme, že s ním naložíme rozumne a budeme čo najviac úsilia venovať tomu, prečo do školy chodíme - poznávaniu, vzdelávaniu, výchove - v láske, radosti a vzájomnom porozumení. Pane, veď naše kroky a požehnávaj naše úsilie!

Po kultúrnom programe a príhovore pána riaditeľa a pána kaplána sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozišli do tried. V prvej A a prvej B prebehlo za prítomnosti triednych učiteliek, vychovávateliek, pani zástupkyne a rodičov pasovanie prváčikov za Zaymusákov.

Otvorenie školského roka sme spoločne oslávili aj sv. omšou na Vlčincoch.

Fotogalériu zo slávnostného otvorenia šk. r. si môžete pozrieť tu.

Fotogalériu zo slávnostnej sv. omše si môžete pozrieť tu.

Fotogalériu z pasovania prváčikov si môžete pozrieť tu.

Zo života školy...

ib_p053_0_24.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS