Dôležitý oznam o stravovaní!!!

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Vážení rodičia.

Ako určite viete, počas letných mesiacov prebiehala rekonštrukcia priestorov kuchyne a jedálne na našej škole. S ľútosťou Vám však musím oznámiť, že napriek všetkým našim snahám, prvý školský týždeň nebudeme môcť stravovanie u nás v škole zabezpečiť.

Pre žiakov Školského klubu (približne 230 žiakov) sme zabezpečili stravovanie v priestoroch SOŠ sv. Jozefa Robotníka (saleziáni) na Saleziánskej 18 od 13:00. Od utorka do piatku budú v sprievode učiteliek (vychovávateliek) dochádzať na stravu na uvedenú SOŠ.

Chcel by som Vás všetkých veľmi pekne poprosiť o trpezlivosť, pochopenie a spoluprácu, aby sme to všetko v tento neľahký začiatok školského roka dobre zvládli.

Zároveň Vás prosím o dôslednosť pri nahlasovaní stravy v pondelok 4.9., aby sme obedy naozaj vedeli zabezpečiť pre všetkých záujemcov z 1.stupňa.

Prosím o nabalenie väčšej desiaty pre deti, o dobré naplánovanie času výberu z ŠKD (cesta na obed, samotný obed, cesta späť). Ak budete riešiť stravu svojich detí iným spôsobom, ako obedy na SOŠ, prosíme o nahlásenie tohto rozhodnutia cez pani triedne učiteľky.   

Ešte raz sa Vám za vzniknuté nepríjemnosti ospravedlňujem, snažili sme sa o úspešné dokončenie rekonštrukcie do posledných chvíľ. Verím, že toto chvíľkové obmedzenie s Božou pomocou trpezlivo prekonáme.

Za porozumenie Vám vopred ďakujem, ďalšie podrobnosti sa dozviete od triednych učiteľov.

Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

Zo života školy...

ib_p047_0_17.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS