Slávnostné ukončenie šk. roku 2016-2017

Autor: Tuti Halajová

Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver nášho celoročného snaženia. Školský rok sa skončil. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. Prvý rok v Zaymuske majú za sebou prváčikovia, posledným sa tento rok stal pre našich deviatakov. Veríme, že budú na Zaymusku dlho a v dobrom spomínať a želáme im veľa úspechov v nových školách. Každý z nás sa dnes mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno aj uvedomiť si, v čom musíme na sebe ešte pracovať. Dnes sa rozchádzame na prázdniny a dovolenky. Nech sú pre všetkých časom radosti, šťastia a lásky. Želáme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom Zaymusky, aby počas letných dní načerpali nové sily do ďalšieho školského roka.

Fotoalbum si môžete pozrieť na našej fb. stránke Naša Zaymuska.

Fotoalbum z koncoročnej slávnostnej omše si môžete pozrieť tu.

Zo života školy...

ib_p046_0_22.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS