Svätá Trojica - zamyslenie z rozhlasovej relácie

Autor: Ing. Renáta Šimková

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

Je veľmi náročné vám, deti, vysvetliť, aby ste správne pochopili princíp nenarušiteľnej jednoty troch božských osôb – Otca, Syna a Ducha Svätého v jednej osobe. Pomôžem si reklamnými sloganmi. Iste ste zachytili reklamu na výrobok tri v jednom. Napríklad taký prací avivážny prostriedok alebo šampón na vlasy. Pre tých, čo majú radi sladkosti, je to čokoládová tyčinka skrývajúca tajomstvo dobroty tri v jednom. Tak názorne si treba predstaviť tri božské osoby. Je to princíp nádhernej jednoty spočívajúci v dokonalej absolútnej láske Boha. Boh miluje svet a posiela nám, ľuďom, Syna, daruje nám Ducha, aby sme mali večný život. Na ich pomoc sa spoliehame celý život. Ich spolupráca je pre nás zárukou lásky pri dosahovaní cieľov. Boh je vždy pripravený na našu spoluprácu s ním. Neustále nás pozýva, má s nami, ako povieme, božskú trpezlivosť a nekonečnú lásku. Koľkokrát si opakujeme: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Pri svätom prijímaní sa naša duša a naše srdce vždy znova stávajú chrámom Najsvätejšej Trojice a s príchodom Boha k nám prichádza raj. Kristus hľadá v

mojej duši Otcovu vôľu, Otec v nej hľadá Synov obraz. Keď sa v nej obaja stretnú, je plná Ducha Svätého. Amen
Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby milosť krstu, ktorú sme dostali v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, v nás rástla a prinášala čoraz bohatšie ovocie. 
Bože Otče, sme tvoje deti vykúpené krvou tvojho Syna a posvätené milosťou tvojho Ducha, prijmi našu vďaku a vyslyš naše prosby.

Zo života školy...

ib_p053_0_26.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS