Deň Zaymusky

Autor: Tuti Halajová

Areál Paľovej búdy sa v sobotu 3. júna stal miestom, kde sa stretli deti, rodičia, starí rodičia a učitelia našej drahej Zaymusky. Krásne letné počasie len umocnilo radosť z bohato naplneného predpoludnia pri mnohých zaujímavých aktivitách i guláši či klobáske. Deti sa zabávali, dospelí zotrvali v družných rozhovoroch. Raritou na podujatí bola škola tanca, v ktorej pani učiteľka Bieliková učila základy terchovského tanca. Podujatie organizovala Rada školy, zástupcovia rodičov a učiteľov i vedenia školy. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, tým, ktorí naše prvé zaymusácke stretnutie podporili pomocou pri organizácii, službou pri jednotlivých stanovištiach a obsluhou pri občerstvení. Akciu moderoval pán Hrkút, ktorý všetkých privítal,

nasledovali krátke príhovory pána riaditeľa a pána kaplána. Deti dostali kartičky, na ktoré zbierali pečiatky z jednotlivých stanovíšť. Na záver získali sladkú odmenu. Sme veľmi radi, že sa Deň Zaymusky vydaril a želáme si, aby spomienky naň ostali v srdiečkach všetkých zúčastnených čo najdlhšie.

Fotogalériu si môžete pozrieť na našej fb. stránke Naša Zaymuska.

Zo života školy...

ib_p026_1_21.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS