Zamyslenie o zoslaní Ducha Svätého

Autor: Ing. Renáta Šimková

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Deti, rozprávky nás sprevádzajú životom. Máme ich radi v televíznej alebo rozhlasovej podobe. Každý z nás pozná krásnu rozprávku o princeznej so zlatou hviezdou na čele. Kráľ nechcel vydať svoju dcéru Ladu za bojachtivého kráľa Kazisveta VI. Lada pred ním utiekla do krajiny kráľa Radoslava, aby zachránila kráľovstvo svojho otca. Každý zo spomenutých kráľov mal svojich radcov. Títo radcovia ich sprevádzali na každom kroku a radili im v každodenných rozhodnutiach. Aj v dnešnej dobe majú významní predstavitelia, prezident, ministri, riaditelia firiem, primátori a ďalší svojich poradcov. Z času na čas potrebujeme však poradiť aj my. Niekedy je to mama, ocko, priateľka, pán učiteľ, predovšetkým sú to ľudia, ktorým dôverujeme. Ako veriaci máme príležitosť poradiť sa osobne a doslova intímne s radcom najdôveryhodnejším. Akademický maliar pán Záborský zvykol hovorievať: Pán Boh sú fajn chlap. A ja dodávam. Ten fajn chlap bol taký dobrý, láskavý a milostivý, že nám hriešnikom poslal svojho syna ako najväčšiu hodnotu lásky. A Ježiš po ukrižovaní vystupuje do neba, aby nám na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní zoslal Ducha Svätého. Ako kresťania milujúci svojho Boha máme otvorené srdce, aby sme počuli hlas Ducha Svätého. Je to náš

osobný poradca. Spájame sa s ním v modlitbe, v Eucharistii, v skutkoch lásky, necháme sa ním viesť a načúvať jeho vnuknutiam. Kristova láska je tou rečou, ktorú nás chce učiť Duch Svätý. Sme ním nezmazateľne pomazaní sviatostným birmovaním. Môžeme sa stať ovocím lásky v rukách Ducha Svätého.

Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, 
aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, 
 odpustenie, kde sa množia urážky, 
jednotu, kde vládne nesvornosť. 
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
vieru tým, čo pochybujú,
nádej tým, čo si zúfajú,
svetlo tým, čo tápu vo tmách.
Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali.
Skôr chápať iných, než aby mňa chápali.
Skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame, nadobúdame.
Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých.
Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia.
Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. AMEN

Zo života školy...

ib_p044_0_32.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS