Zájazd Marianka - Beckov

Autor: Hanka Bašková

Pútnicko-poznávací zájazd: Marianka-Beckov

Poslednú májovú sobotu sme sa vybrali na spoločný pútnicko-poznávací zájazd. Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení sme putovali za našou nebeskou matkou Pannou Máriou na najstaršie pútnické miesto na Slovensku do Marianky.

 

Sväté marianske údolie (ako ho miestni nazývajú) nás privítalo božským pokojom. Pri sv. omši v bazilike Narodenia Pasnny Márie, ktorú celebroval náš pán kaplán Palko Gera, sme pod ochranu matky Božej zverili celú našu zaymusácku rodinu. Prezreli sme si pútnicky areál, v miniexpozícii bridlicovej štôlne nám oduševnene o Marianke a ťažbe bridlice rozprával člen spolku Permon. Po krížovej ceste sme sa občerstvili vodou zo „svätej studne".

Na spiatočnej ceste na nás čakal majestátny hrad Beckov, ktorý sa vypína na 60 m vysokom brale. Zrazu sme sa ocitli ako v rozprávke, na nádvorí nás privítal dvorný šašo Becko, rytieri a remeselníci z dávnych dôb.
Posledné foto a cesta domov. Unavení, plní nových zážitkov ale aj nových kamarátstiev.
Tak zase o rok Zaymusáci.

Zo života školy...

ib_p053_0_22.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS