Škrábikov Rajec

Autor: Tuti Halajová

Barborka Krčová a Nelka Turianová, obe žiačky 5.A triedy, nás v utorok reprezentovali v recitačnej súťaži Škrábikov Rajec v prednese prózy. Konkurencia bola silná, ale naše dievčatá ukázali, že sa jej neboja. Výsledkom je Barborkino 1. miesto za prednes prózy s názvom Okom stolára od Bruna Ferrera. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších recitačných úspechov.

Fotogalériu nájdete na našej fb. stránke Naša Zaymuska.

Zo života školy...

ib_p034_0_19.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS