Nalaďme sa na melódiu Kristovho evanjelia...

Autor: Ing. Renáta Šimková

Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Keď pred koncertom dirigent dá pokyn, jeden z členov orchestra vylúdi tón, podľa ktorého sa všetci hudobníci v orchestri zorientujú. Vyšle im signál, zachytením ktorého ich spoločná hra bude uvedená do harmónie. Nestane sa falošnou. I my chceme zachytiť ten dôležitý a základný Boží tón pre seba – pre našu vieru, nádej, pokoj, spravodlivosť, slobodu a krásu – načúvajúc Ježiša v evanjeliu. Ježiš nám prezradil tento smerodajný Boží tón. Znie v jedinom slovo; LÁSKA. Ak je v nás tón lásky a zostáva v nás, môže z nás prejsť aj na ďalších ľudí. Nalaďme sa na melódiu Kristovho evanjelia a nik z nás sa v hlučnej disharmónii sveta nebude môcť cítiť ako sirota. Povedané slovami nemeckého básnika

Friedricha Rückerta : „Sirotou nie je ten, kto stratil otca a matku, ale kto nemiloval.“ Ak v našom srdci nechýba láska, nebojíme sa Otcovej vôle a nevyhýbame sa ani nároku jeho prikázaní. Ak milujeme, nemôže nám chýbať radosť. Nemusíme vždy pôsobiť ako veselá kopa, vždy sa však môžeme stať príčinou radosti pre druhých, lebo Tešiteľ ostáva s nami.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za prvoprijímajúce deti, aby Ťa lepšie spoznávali a vrúcne milovali.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby sme si s radosťou uvedomovali, že v nás prebýva Duch Svätý.
Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že nám ukazuješ tvoje úžasné diela.
Svätý František a svätá Hyacinta, orodujte za nás.

Zo života školy...

ib_p053_0_47.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS