Zamyslenie z tretej májovej relácie

Autor: Ing. Renáta Šimková

Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. (Jn14, 6)

Víkend bol veľmi bohatý na udalosti. Najsilnejším kresťanským momentom bola sobota 13. mája 2017 obohatená oslavou 100. výročia fatimských zjavení. Od začiatku zjavení boli pápeži s Fatimou spojení zvláštnym putom. Pápež Pius XII., označovaný ako pápež Fatimy, sa zaslúžil o šírenie úcty Panne Márií. Slávnostne zveril svet Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Pavol VI., prvý pápež, ktorý prišiel na návštevu Fatimy ako pútnik, sa prišiel modliť a zveriť svet Matke Božej.

 

Pápež, ktorý Fatimu navštívil trikrát a bol azda najviac spojený s Fatimou a jej posolstvom, bol svätý Ján Pavol II.. K Panne Márii mal synovský vzťah, čo vyjadrovalo aj jeho pápežské heslo Totus Tuus – Celý Tvoj. 13.mája 1981 bol spáchaný atentát na jeho osobu. Bola to práve Božia Matka, ktorá ho uchránila pred smrťou. A o rok neskôr, 13.mája, už stál vo Fatime pred sochou Panny Márie, aby osobne poďakoval za záchranu života a guľku, ktorá ho zasiahla, vložili do koruny sochy Panny Márie Fatimskej. Najväčším prejavom bolo blahorečenie Františka a Hyacinty 13.mája 2000 a zverejnenie tretieho fatimského posolstva, ktoré bolo dovtedy nezverejnené a uložené v archíve. 
Emeritný pápež Benedikt XVI., dostal poverenie posolstvo zverejniť a napísal k nemu aj vysvetľujúci komentár. Keď prišiel ako pápež do Fatimy v roku 2010, vo svojej homílii uviedol: "Klamal by sám seba ten, kto by si myslel, že prorocké poslanie Fatimy je skončené. Utrpenie Cirkvi prichádza z jej vnútra; z hriechu, ktorý existuje v Cirkvi." 
V piatok za Matkou Božou do Fatimy pricestoval pápež František. V sobotu svätorečil Františka a Hyacintu, dvoch pastierov, ktorým sa vo Fatime spolu s Luciou zjavovala Božia Matka. Posolstvom je modlitba a pokánie, pripomína pravý význam pozemského života a jeho pokračovanie vo večnosti.
Dnes oveľa viac potrebujeme veriť Panne Márii, Boží plán s nami je lepší ako všetky naše vlastné. Don Bosco hovorieval: "Dôverujte Panne Márii a uvidíte, čo sú to zázraky."
Včera okrem úcty Božej matke sme si uctili aj svoje vlastné mamičky, maminky, starké. Verím, že nikto z vás nezabudol a úsmevom, bozkom, pohladením, či kvetom potešil svoju maminku. 
Pane Ježišu, prosíme Ťa, daj, aby sme boli vnímaví na pravý význam pozemského života a jeho pokračovanie vo večnosti.
Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že nás povolávaš z tmy do Tvojho svetla.

Zo života školy...

ib_p041_0_10.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS