Poďte s nami putovať

Autor: Bc. Anna Bašková

CZŠ R. Zaymusa v Žiline v spolupráci s občianskym združením „Našim deťom“ aj v tomto roku už tradične pripravuje pútnicko-poznávací zájazd spoločenstva rodičov, žiakov a zamestnancov školy. Pri príležitosti jubilejného roka fatimských zjavení sme sa rozhodli  putovať na najstaršie mariánske pútnické miesto na Slovensku – Marianka dňa 27.5.2017 /sobota/.      

Poplatok:   5 € dieťa ;  8 € ostatní účastníci  /v poplatku je zahrnutá časť dopravy,  vstupy hradí občianske združenie/.

Žiak môže ísť len v doprovode dospelej osoby.

Program:   odchod o 6.45 hod – 27.5. 2017 spred

CZŠ R. Zaymusa

 - sv. omša v bazilike, prehliadka pútnického areálu, návšteva hradu Beckov a iné zaujímavé miesta podľa počasia. Sprevádzať nás bude náš školský pán kaplán Palko Gera.

Prihlásiť sa môžete do 19.5.2017 u triedneho učiteľa alebo na sekretariáte riaditeľa školy /tel. 041/5623625/

Zo života školy...

ib_p046_1_33.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS