Stavanie mája

Autor: Mgr. Korina Bieliková

Už po druhý rok sa naša škola môže pýšiť vlastným, farebnými stuhami zdobeným májom, ktorý postavili chlapci zo 7.B. Pripojili sa k nim aj chlapci z 5.B. Všetko sa začalo krojovaným sprievodom, ktorý tvorili tanečníčky, speváčky a heligonkárka. Na čele sprievodu niesli naši chlapci zelený máj. Tanečnice ho vyzdobili a pritom pokrikovali tradičné riekanky. Potom za spevu a muziky chlapci máj postavili, aby sme tu všetci v zdraví, šťastí nažívali a len dobre sa tu mali. Na záver nám tanečníci zatancovali dva jarné tance, ktoré naštudovali pod vedením pani učiteľky Koriny Bielikovej. Naša veľká vďaka patrí pánovi Daníkovi, ocinovi Šimona Daníka zo 6.A, ktorý nám máj zaobstaral, všetkým účinkujúcim i divákov, ktorí stavanie mája podporili svojou účasťou. Cítime, že je veľmi potrebné živiť ľudové tradície našich predkov a nám sa to zatiaľ darí, z čoho máme obrovskú radosť...

Fotogaléria na našej fb. stránke Naša Zaymuska.

Zo života školy...

ib_p042_0_3.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS