Projektová práca v 3,.A

Autor: Mgr. Gabriela Trúchla

Naša trieda sa zapojila do projektu Malej finančnej akadémie s Kozmixom.

Mali sme možnosť vytvoriť a vybudovať mesto podľa vlastnej fantázie. Na začiatku nás pani učiteľka  oboznámila s pravidlami hry - Naše mesto. Najprv sme si vytvorili  vlastné peniaze a pomenovali ich kozmoeurá. Pracovali sme v štyroch tímoch. V každom tíme boli dvaja bankári, dvaja novinári a dvaja architekti. Každý člen tímu mal svoju úlohu, za ktorú bol zodpovedný. Počas  hry sme získavali kozmoeurá  za riešenie úloh zo slovenského jazyka, matematiky, čítania a za projekty. Pracovali sme v skupine, ale aj každý samostatne. Za peniaze sme si na konci vyučovania kupovali budovy. Trvalo to desať dní. Potom architekti nakreslili do tímovej karty plán svojej  mestskej časti. Nakoniec sme do spoločného plánu začali  robiť cesty, rozmiestňovať budovy a dotvárali okolie. Centrum sme robili spoločne. Tím, ktorý získal najviac budov, mal možnosť rozhodnúť, čo bude v centre.  Na záver  sme pozvali spolužiakov z 3.B a z 3.C a každý tím prezentoval svoju prácu. Pochválili sme sa aj prvákom a druhákom. Počas hry sme sa naučili, čo sú to hodnoty a potreby, aké sa v minulosti používali peniaze a spoznali sme menu iných krajín. Dozvedeli sme sa, ako môžeme platiť, čo je to finančná zodpovednosť, čo patrí medzi príjmy a výdavky, čo je  to sporenie a investovanie.                  

                   Naše mesto sme nazvali KOZMIXOVO  /klikni na obrázok Naše mesto/       

Zo života školy...

home_1_63.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS