Stavanie mája v Zaymuske

Autor: Tuti Halajová

Pozývame Vás na stavanie mája v Zaymuske dňa 2. mája (utorok) o 13.00 hod. na školskom dvore. O program sa postarajú žiaci z folklórnej skupiny ZĽUK so svojím pásmom o ľudových zvyklostiach, ktoré nacvičili pod vedením pani učiteľky Koriny Bielikovej. Zároveň vyhlasujeme krojovaný deň - kto môže, nech príde na utorkové vyučovanie v kroji (alebo nejakom odeve s ľudovým motívom)

Zo života školy...

ib_p046_0_21.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS