Zápis do 1.ročníka 2017

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Vážení rodičia.

V piatok 21.4. od 14:00 do 18:00 a v sobotu 22.4. od 9:00 do 11:00 sa v našej škole uskutoční zápis do prvého ročníka. Na zápis si môžete priniesť vypísanú prvú stranu zápisného lístka. Tú si môžete stiahnuť TU. Z doterajších skúseností cítime, že bude užitočné pripomenúť Vám nasledujúce skutočnosti:

1. Ak dieťa absolvuje zápis v základnej škole, je automaticky prijaté do tejto školy?

Nie. To, že rodič (zákonný zástupca) absolvuje zápis v škole, znamená, že má záujem, aby jeho dieťa navštevovalo túto školu. To, že škola dieťa zapíše, znamená, že ho škola zaradí do zoznamu záujemcov o štúdium v prvom ročníku. Neznamená to automatické prijatie do prvého ročníka. Dieťa je prijaté do školy vydaním písomného rozhodnutia o prijatí do prvého ročníka.  

2. Závisí prijatie do školy od poradia, v ktorom dieťa absolvuje zápis?

Nie. Poradie, v ktorom Vaše deti zapíšeme ako záujemcov o štúdium v našej škole, nemá v žiadnom prípade súvis s tým, koho do prvého ročníka škola prijme a koho nie. Preto nie je na mieste žiadna nervozita a netrpezlivosť počas samotného zápisu.  

3. Musí rodič zapísať svoje dieťa do jedinej školy?

Nie. Rodič má možnosť zapísať svoje dieťa do viacerých základných škôl. V prípade, že sa rozhodnú pre nástup do 1.ročníka v jednej z nich (po vydaní kladného písomného rozhodnutia o prijatí), rodič by mal o tejto skutočnosti bezodkladne zodpovedne informovať všetky ostatné základné školy, kde bolo dieťa zapísané.

4. Musí cirkevná škola prijať do 1. ročníka dieťa, ak dieťa býva v jej blízkosti?

Nie. Cirkevných škôl sa netýka tzv. rajonizácia, kritériá prijatia si každá cirkevná škola zvolí sama.

5. Ak bolo dieťa na zápise minulý rok, ale malo odklad, je auto­ma­tic­ky prijaté do prvého ročníka?

Nie. To, že škola dieťa zapíše, znamená, že ho škola zaradí do zoznamu záujemcov o štúdium v prvom ročníku. Neznamená to automatické prijatie do prvého ročníka, ani po predchádzajúcom odklade školskej dochádzky. Dieťa je prijaté do školy vydaním písomného rozhodnutia o prijatí do prvého ročníka.

Zo života školy...

ib_p040_0_9.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS