Zamyslenie pred Veľkým týždňom

Autor: Ing. Renáta Šimková

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Kvetná nedeľa je pohyblivý kresťanský sviatok, ktorý pripadá na nedeľu pred Veľkou nocou a pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema. Túto udalosť zaznamenávajú všetky štyri evanjeliá. Názov sviatku je odvodený od kvetov, ktorými bývajú ozdobené chrámy, resp. od kvitnúcich ratolestí, ktoré sa rozdávajú veriacim počas bohoslužieb a ktoré majú pripomínať palmové vetvy, ktorými ľud vítal Ježiša. Príchodom do svätého mesta začína Ježišovo utrpenie. Kráľovský vstup sa za pár okamihov zmení na sprievod baránka vedeného na zabitie. Ježiš sa nenechá pomýliť nadšenou ováciou. Tichosť, pokora, milosť a milosrdenstvo prichádzajú s ním. Nevysvetľuje, neobhajuje sa, ba ani nekomentuje. Jeho silou je

láska. Tá láska, ktorá spôsobí, že zostal na kríži. Kvetná nedeľa je začiatkom Svätého týždňa. Máme pred sebou veľké dni, kedy naplno môžeme otvoriť srdcia a prijať veľké milosti. Otvorme ich, nech vstúpi Ježiš ako skutočný náš Kráľ.
Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že nás posilňuješ svojím utrpením, aby sme Ťa raz mohli vidieť v Tvojom večnom kráľovstve.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za žiakov IX.A triedy, za kaplánov, aby prežili požehnaný čas duchovnej obnovy. 
Pane Ježišu, prosíme Ťa za seba samých hriešnych, aby sme dostali silu odmietať zlo vo svojich životoch.

Zo života školy...

foto002.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS