Aprílové zamyslenie z rozhlasovej relácie

Autor: Ing. Renáta Šimková
Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. (Jn11, 26) 
Moje rané detstvo som prežívala s rozprávkami. Jednou z nich bola rozprávka Šípková Ruženka. Princ putoval svetom, dostal sa do kráľovstva a všetko v ňom spalo hlbokým spánkom. Hľadal zakliatu princeznú. Prešiel cez spiacu stráž, vyšiel hore po schodoch do veže a v nej našiel spiacu princeznú Ruženku. Bola taká krásna. Mladý princ sa sklonil a pobozkal ju. Vtedy Ruženka otvorila oči a radostne sa na princa usmiala. Princ ju vyslobodil. V rozprávke Trojruža zasa princa zakliateho za medveďa vyslobodí bozkom statočné dievča.
Ježiš povolal k životu Lazára. Nevyslobodil ho však z náručia smrti bozkom. Lazár bol mŕtvy a už štyri dni bol v hrobe, keď sa jeho sestry Mária a Marta stretli s Ježišom. Prejavili pohostinnosť Ježišovi a on sa im za ich čnosti lásky a pohostinnosti odmenil vzkriesením brata Lazára. Tu odznela dôležitá veta, ktorú počujeme pri každom kresťanskom pohrebe. Ja som vzkriesenie a život. Pán Ježiš veľmi dobre vedel, čo ide urobiť s Lazárom. Bezpochybne išlo o najväčší zázrak, ktorý vykonal a o niekoľko dní ho sám potvrdil, keď nielen zomrel, ale aj vstal z mŕtvych. To je pre nás veľká istota. Marty sa spýtal: Veríš tomu? A túto otázku dáva aj každému jednému z nás. Veríš tomu? Čo odpovieme? Čomu alebo komu verím? Kto je pre mňa Ježiš? Veď nikto z ľudí, ktorí nás predišli smrťou, nám to neprišiel oznámiť, ani potvrdiť. Prirodzené je, že zomrieme. Zomierať s vedomím, že nejdem do ničoty, ale k Bohu, nás musí napĺňať istotou. Na zemi máme prechodný pobyt. Trvalý pobyt chceme mať u Boha v nebi. Ak podľa toho žijeme, žijeme správne a bez strachu.
V mojom živote som intenzívne prežívala smrť žiačky, ktorá posledné chvíle prežívala v náručí svojej milujúcej mamy a zomierala za spevu piesne: Nemusím sa báť, lebo ty si so mnou. Dodnes je to pre mňa hlboké svedectvo viery malého dievčatka. Na pohrebe sme plakali, neplakali sme však v beznádeji. Veľkú istotu nám dáva Ježiš z Betánie.
Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že sa môžeme na Teba spoliehať, lebo u Teba je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, obdar deviatakov darom ducha múdrosti a pokojom pri celoštátnom testovaní.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za učiteľov, ktorí dnes v pokore a láske k Tebe uskutočnia krížovú cestu.

Zo života školy...

ib_p046_1_4.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS