Svetlo a tma - zamyslenie z rozhlasovej relácie

Autor: Ing. Renáta Šimková
Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
Ja som svetlo sveta, hovorí Pán, kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.
 
Dnes sa zamyslíme nad slovami svetlo a tma. Dva protiklady, ktoré nás sprevádzajú životom. Neviem, či niekto z vás mal možnosť stretnúť sa s nevidiacim človekom. Osobne som túto skúsenosť prežívala s veľmi blízkym človekom niekoľko rokov. Neraz som si zatvorila oči a skúšala som sa na pár minút ponoriť do tmy a vykonávať bežné pracovné činnosti. Chcela som sa priblížiť blízkemu človeku a vedieť ho viac chápať, pomôcť mu. Verte, nie je to ľahké. Vyskúšajte si to a pochopíte. Popri tejto fyzickej slepote som sa venovala slepote duchovnej. Aké ťažké je byť vidiacim, a predsa duchovne slepým. A aké krásne je byť fyzicky slepým a duchovne vidiacim. My niekedy spíme, ale Ježiš nám hovorí: Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Kto ho bude nasledovať, bude mať svetlo života.
Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Sme povolaní ponorením do vody kresťanského poslania žiť ako deti svetla, ktoré nepatria tme. Máme zviditeľniť Neviditeľného. Otvárame svoje nevidomé oči a svedectvom osobného pokánia môžeme otvoriť oči iným. Ak otvárame svoje srdce, vidíme druhého v radosti a zároveň vidieť radostne seba znamená, že žijeme v radosti a v Božej prítomnosti.
Deti, ráno, keď sa zobudíme a svieti slniečko, máme radosť, že je pekný deň. Máme radosť, že sme zdraví, že sa nám podarila písomka, že máme priateľov a tak ďalej.
V Exupéryho knihe o malom princovi zverila líška svoje tajomstvo: Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.
Premena očí, premena srdca nám dáva radosť života. To je naplnenie nedele radosti a odkazu včerajšieho evanjelia, ktoré nám Ježiš pomáha premieňať každý deň.
Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu a milosť.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, očisťuj nám zrak, aby sme Ťa mohli lepšie vidieť.

Zo života školy...

ib_p041_0_16.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS