Shakespeare´s Day na II. stupni

Autor: Mgr. Korina Bieliková

Pani učiteľky anglického jazyka na 2.stupni usporiadali dňa 16.marca 2017 školské kolo Shakespeare's Day. Je to súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Okrem dvoch základných kategórií sa utvorila špeciálna kategória pre "native speakers". Hodnotil sa nielen prednes, ale aj zvládnutie anglického jazyka, výslovnosť a intonácia. V prvej kategórii si prvenstvo odniesla Natália Brašková, ktorá bude našu školu reprezentovať aj v mestskom kole. Druhé miesto získala Barbora Krčová a tretie Hana Kmeťová. Na záver bolo pre všetkých súťažiacich pripravené pohostenie.

Fotoalbum si môžete pozrieť na našej fb. stránke Naša Zaymuska.

Zo života školy...

ib_p051_0_9.jpg

Tuesday the 19th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS